Документация Toggle Начало » Документация

Годишен план 2017/18г. - Изтегли [.PDF]
Правилник за дейността 2017/18г. - Изтегли [.PDF]


Годишен план 2016/17г. - Изтегли [.PDF]
    - план контролна дейност
    - план квалификационна дейност
Правилник за дейността 2016/17г. - Изтегли [.PDF]


Стратегия за развитие на ДГ "Здравец" 2016/19г. - Изтегли [.PDF]

ShutDown