ПОКАНА Toggle Начало » ПОКАНА

До родителите на децата от ДГ „Здравец“ – представители на групите за избор на нов Обществен съвет

 

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

         Уведомявам Ви, че на основание чл..11 и чл.12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата ще се проведе  събрание на родителите – представители на групите за избор на нов Обществен съвет.

          Събранието ще се проведе на 01.12.2022 г. от 17.30 ч.  в салона „В“ крило на ДГ „Здравец“.

Дневен ред:

  1. Запознаване със заповед на директора относно броя на членовете на Обществения съвет.
  2. Запознаване със заповед на директора за определяне на лице, което да води протокола на събранието на родителите.
  3. Запознаване с процедурата за избор на Обществен съвет и неговите правомощия.
  4. Избор на членове и резервни членове на Обществения съвет.

 

 

Диана Калбанова

Директор на ДГ „Здравец“

pause ShutDown