Документация Toggle Начало » Документация

План за контролната дейност на директора 2022-2023 г. [Дата: 27.09.2022]
Мерки за повишаване качеството на образованието 2022-2023 г. [Дата: 27.09.2022]
Годишен план за работа на ДГ ЗДРАВЕЦ 2022-2023 г. [Дата: 27.09.2022]

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДГ ЗДРАВЕЦ [Дата: 16.09.2022]
ЕТИЧЕН КОДЕКС 2022-2023 [Дата: 16.09.2022]
ПРАВИЛНИК НА ДГ ЗДРАВЕЦ [Дата: 16.09.2022]
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ [Дата: 28.07.2022]


Годишен план на ДГ за учебната 2021-2022 г. [Дата: 24.09.2021]
ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. [Дата: 15.09.2021]
Модел на адаптация при постъпване в ДГ "Здравец" [Дата: 07.10.2021]
Етичен кодекс на ДГ "Здравец" [Дата: 09.09.2021]
Правилник за дейността на ДГ "Здравец" за учебната 2021/2022 г. [Дата: 09.09.2021]


СТРАТЕГИЯ 2020-2024 [Дата: 02.12.2020]
ЕТИЧЕН КОДЕКС 2020 [Дата: 02.12.2020]
Програмна система [Дата: 21.10.2020]
Правилник за дейността на ДГ "Здравец" за уч. 2020/2021 г. [Дата: 20.10.2020]
Годишен план на ДГ "Здравец" за уч. 2020/2021 г. [Дата: 20.10.2020]

Организация на учебния ден в ДГ Здравец за учебната 2020-2021 г. [Дата: 15.10.2020]

План по БДП [Дата: 18.10.2019]

Правилник за дейността на ДГ Здравец [Дата: 03.10.2019]
План за контролната дейност на директора [Дата: 03.10.2019]
План за дейността на ДГ Здравец [Дата: 03.10.2019]
Квалификационна дейност [Дата: 03.10.2019]
Етичен кодекс на ДГ Здравец [Дата: 03.10.2019]


План за дейността на ДГ ЗДРАВЕЦ [Дата: 29.10.2018]
План за контролната дейност [Дата: 29.10.2018]
План за квалификационната дейност [Дата: 29.10.2018]
Правилник за Дейността на ДГ Здравец [Дата: 29.10.2018]
Етичен кодекс [Дата: 29.10.2018]


Годишен план 2017/18г. - Изтегли [.PDF]
Правилник за дейността 2017/18г. - Изтегли [.PDF]


Годишен план 2016/17г. - Изтегли [.PDF]
    - план контролна дейност
    - план квалификационна дейност
Правилник за дейността 2016/17г. - Изтегли [.PDF]


Стратегия за развитие на ДГ "Здравец" 2016/19г. - Изтегли [.PDF]

pause ShutDown