Детска Градина „Здравец” - град Русе Toggle Начало » Детска Градина „Здравец” - град Русе

Уважаеми родители,

Във връзка със заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и удължаване срока на въведените противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19 на територията на страната до 12.04.2020 г., Ви информираме, че за м. Март 2020 г. няма да се заплаща постоянна такса за децата от първа и втора група, ще се начислява само храноден. Начислените такси може да заплатите в брой и електронно:
• На касите на Изипей от 01.04.2020 г. до 10.04.2020 г. 
• Банков превод от 01.04.2020 г. до 10.04.2020 г.
• Уеб Родители от 01.04.2020 г. до 10.04.2020 г.
За заплащане чрез Изипей или Банков превод е необходимо банковата сметка на ДГ „Здравец“и дължима сума.
БАНКОВА СМЕТКА НА ДГ „ЗДРАВЕЦ“:
BG36IORT73793100036000
Моля, посочвайте име на дете, такса за месец Март 2020 г. и точната сума, за която може да се информирате на телефон:0878711850.
За заплащане през Уеб родител, се влиза с ЕГН на детето и парола от квитанция за платена такса от предходен месец.
За възникнали въпроси и съдействие можете да се обърнете на тел.:0878711850 всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч.
В случай, че нямате възможност да заплатите сумите по посочените по-горе начини може да платите в брой в ДГ „Здравец“ от 06.04.2020 г. до 10.04.2020 г. от 8.00 до 16.30
Заплащането на такси в ДГ „Здравец“ ще се извършва при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

От ръководството

 


 

Уважаеми родители,

Записването на деца, приети на първо класиране в Детска градина " Здравец" ще започне на 10.06.2019г. в 8.30 часа.
Необходимите документи, които родителите трябва да представят при записване на децата са такива, с които да докажат обстоятелствата, декларирани в заявлението за кандидатстване.
- акт за раждане на детето...
- при двама работещи родители - служебни бележки от работодателя с мокър печат и изходящ номер, че лицето е назначено на трудов договор
- първа и последна страница на трудовата книжка ( изключение правят държавните служители)
- за студенти редовна форма на обучение - уверения от съответното висше учебно заведение
- лична карта, удостоверяваща адресната регистрация на заявителя или удостоверение за настоящ адрес.
- ТЕЛК на детето или родителя, ако е отбелязано такова обстоятелство в заявлението.

График на дейностите по приемане на деца в детски градини

ShutDown