Детска Градина „Здравец” - град Русе Toggle Начало » Детска Градина „Здравец” - град Русе

Уважаеми родители,

Записването на деца, приети на първо класиране в Детска градина " Здравец" ще започне на 10.06.2019г. в 8.30 часа.
Необходимите документи, които родителите трябва да представят при записване на децата са такива, с които да докажат обстоятелствата, декларирани в заявлението за кандидатстване.
- акт за раждане на детето...
- при двама работещи родители - служебни бележки от работодателя с мокър печат и изходящ номер, че лицето е назначено на трудов договор
- първа и последна страница на трудовата книжка ( изключение правят държавните служители)
- за студенти редовна форма на обучение - уверения от съответното висше учебно заведение
- лична карта, удостоверяваща адресната регистрация на заявителя или удостоверение за настоящ адрес.
- ТЕЛК на детето или родителя, ако е отбелязано такова обстоятелство в заявлението.

График на дейностите по приемане на деца в детски градини

ShutDown