Контакти Toggle Начало » Контакти

Директор: 0893507298
Е-поща: cdg_zdravec@abv.bg

Детската градина се намира в кв. “Здравец”, ул.”Захари Стоянов” №36, гр. Русе


СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ ДГ „ЗДРАВЕЦ“, ГР. РУСЕ

1

гр. Детелина

0878711849

2

гр. Мики Маус

0888580367

3

гр. Мечо Пух

0888580236

4

гр. Славей

0882359053

5

гр. Сладурче

0888580652

6

гр. Щурче

0888580248

7

гр. Калинка

0878711861

8

гр. Бонбон

0888580864

9

гр. Приятели

0878711852

10

гр.Усмивка

0888579762

11

гр. Смехорани

0888581633

12

гр. Врабчета

0888581716

13

Кухня

0888581031

14

Диана Калбанова - директор

0893507298

15

Евдокия Варамезова - счетоводител

0878711851

16

Стефка Янакиева – специалист УЧР

0878711850

17

Румяна Борисова - домакин

0878711853pause ShutDown