Новини Toggle Начало » Новини

Национална кампания "Мартеница аз ти връзвам"

Дата: 17.02.2021

Грамота

Възпитавайки децата на съпричастност и благотворителност /част от нравственото и духовно образование/ педагозите  и  децата от трета и четвърта  възрастови групи към ДГ „ Здравец“ се  включиха в Национална кампания "Мартеница аз ти връзвам" -  на НПО Сдружение „ Зазоряване“ .
Малките сръчковци вложиха много умение, старание и въображение, за да   изработят мартенички и подарят усмивка  на деца и възрастни хора от социални институции.
За благородната постъпка  бяха удостоени с грамота „Добротворец“


С грижа за здравето

Дата: 15.02.2021

С цел грижа за здравето на децата в ранна детска възраст  в периода 09-10.02.2021г. специалистите от  Кинезитерапевтичен салон ”Хигия” извършиха  безплатно обследване на децата в ДГ „ Здравец” . Обследването е с цел  превенция на сколиози , плоскостъпие и затлъстяване.

Родителите  получиха индивидуални картони  с резултатите от установеното състояние на детето им.

Прегледите преминаха при спазване на всички мерки свързани с епидемичната обстановка.


ПРОЕКТ BG05М2ОР001-3.005-0004-01 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Дата: 04.02.2021

Детска градина "Здравец" участва в Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".
В Дейност 1 - Допълнително изучаване на български език са сформирани 4 групи с общо 32 деца. По интересен и забавен начин те усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие. Ръководителите на групите са разработили програми за работа.Заниманията с малки групи деца позволяват да се постигне пълноценно включване на всяко дете в дейностите. Чрез използване на игри и игрови упражнения в езиковото обучение на децата се стимулира интересът им към българската реч и желанието им за индивидуална изява . За всички деца има осигурени учебни помагала, образователни игри и др.
След принудителното прекъсване, възобновяването на дейностите по Проект АПСПО започна при завишени мерки за сигурност и дезинфекция, а децата отново имат възможност да се потопят в чудния свят на българския език.

Галерия


.
1 до 3 общо 143   Предишна     Следваща
ShutDown