Обществени поръчки храни 2018 Toggle Начало » Обществени поръчки храни 2018

Уведомление за прекратяване ОП [.pdf] [Дата: 10.05.2019]

Договор – №1 [.PDF] [Дата: 19.06.2018]
Договор – №2 [.PDF] [Дата: 19.06.2018]
Договор – №3 [.PDF] [Дата: 19.06.2018]
Договор – №4 [.PDF] [Дата: 19.06.2018]
Договор – №5 [.PDF] [Дата: 19.06.2018]
Договор – №6 [.PDF] [Дата: 19.06.2018]
Договор – №7 [.PDF] [Дата: 19.06.2018]
Договор – №8 [.PDF] [Дата: 19.06.2018]

Съобщение 11.05.2018г. [.pdf] [Дата: 11.05.2018]

Доклад ОП 2018 [.pdf] [Дата: 10.05.2018]

Заповед 10.05.2018 [.pdf] [Дата: 10.05.2018]

Протокол 2 от ОП 2018 [.pdf] [Дата: 10.05.2018]

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП [.doc] [Дата: 02.05.2018]

Протокол от ОП 2018 [.pdf] [Дата: 27.04.2018]

Съобщение по чл. 57, Ал. 3 от ППЗОП [.pdf] [Дата: 23.04.2018]

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ [.pdf] [Дата: 30.03.2018]

Техническа спецификация [.pdf] [Дата: 30.03.2018]

Образец 4 [.pdf] [Дата: 30.03.2018]

Образец 3 [.pdf] [Дата: 30.03.2018]

Образец 2 [.pdf] [Дата: 30.03.2018]

Образец 1 [.doc] [Дата: 30.03.2018]

Проект на договор [.pdf] [Дата: 30.03.2018]

Обявление [.pdf] [Дата: 30.03.2018]

Решение [.pdf] [Дата: 30.03.2018]

Указания за подготовка на офертите [.pdf] [Дата: 30.03.2018]

Ценово предложение [.pdf] [Дата: 30.03.2018]

pause ShutDown