Обществени поръчки храни 2019 Toggle Начало » Обществени поръчки храни 2019

изпълнение Алсто.PDF [Дата: 06.07.2020]
изпълнение Алсто0001.PDF [Дата: 06.07.2020]
изпълнение Бороимпекс.PDF [Дата: 06.07.2020]
изпълнение Кремсто.PDF [Дата: 06.07.2020]
изпълнение Нойма.PDF [Дата: 06.07.2020]
изпълнение Нойма0001.PDF [Дата: 06.07.2020]
изпълнение Нойма0002.PDF [Дата: 06.07.2020]

Договор 1 [.pdf] [Дата: 19.06.2019]

Договор 2 [.pdf] [Дата: 19.06.2019]

Договор 3 [.pdf] [Дата: 19.06.2019]

Договор 4 [.pdf] [Дата: 19.06.2019]

Договор 5 [.pdf] [Дата: 19.06.2019]

Договор 6 [.pdf] [Дата: 19.06.2019]

Договор 7 [.pdf] [Дата: 19.06.2019]

ДОКЛАД [.pdf] [Дата: 22.05.2019]

ЗАПОВЕД [.pdf] [Дата: 22.05.2019]

Протокол 2 [.pdf] [Дата: 22.05.2019]

Протокол 3 [.pdf] [Дата: 22.05.2019]

Съобщение [.pdf] [Дата: 17.05.2019]

Съобщение ОП [.pdf] [Дата: 10.05.2019]

Протокол [.pdf] [Дата: 09.05.2019]

Схема училищен плод и училищно мляко [.pdf] [Дата: 07.05.2019]

Съобщение [.pdf] [Дата: 03.05.2019]

Решение за ОП 2019 [.pdf] [Дата: 12.04.2019]

Обявление ОП 2019 [.pdf] [Дата: 12.04.2019]

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) [.doc] [Дата: 12.04.2019]

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари [.doc] [Дата: 12.04.2019]

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 101, ал. 11 от ЗОП /за липса на свързаност/ [.doc] [Дата: 12.04.2019]

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката [.doc] [Дата: 12.04.2019]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ [.doc] [Дата: 12.04.2019]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 [.doc] [Дата: 12.04.2019]
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 [.doc] [Дата: 12.04.2019]
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 [.doc] [Дата: 12.04.2019]
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 [.doc] [Дата: 12.04.2019]
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 [.doc] [Дата: 12.04.2019]
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 [.doc] [Дата: 12.04.2019]
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 [.doc] [Дата: 12.04.2019]
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 [.doc] [Дата: 12.04.2019]

СТАНДАРТИЗИРАН ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ [.doc] [Дата: 12.04.2019]

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ [.doc] [Дата: 12.04.2019]

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ [.doc] [Дата: 12.04.2019]

pause ShutDown