Обществени поръчки храни 2020 Toggle Начало » Обществени поръчки храни 2020

Договор 1 [.pdf] [Дата: 03.08.2020]

Договор 2 [.pdf] [Дата: 03.08.2020]

Договор 3 [.pdf] [Дата: 03.08.2020]

Договор 4 [.pdf] [Дата: 03.08.2020]

Договор 5 [.pdf] [Дата: 03.08.2020]

Договор 6 [.pdf] [Дата: 03.08.2020]

Договор 7 [.pdf] [Дата: 03.08.2020]

Договор 8 [.pdf] [Дата: 03.08.2020]

Решение ЗОП [.pdf] [Дата: 07.07.2020]

Протокол 1 [.pdf] [Дата: 24.06.2020]

Протокол 2 [.pdf] [Дата: 24.06.2020]

Протокол чл. 181 [.pdf] [Дата: 24.06.2020]

Решение [.pdf] [Дата: 24.06.2020]

Съобщение ЗОП [.pdf] [Дата: 17.06.2020]

ЕЕДОП [.zip] [Дата: 22.05.2020]

Проект на договор [.doc] [Дата: 22.05.2020]

Технически спецификации [.doc] [Дата: 22.05.2020]

Указания, необходими за подготовката на офертите [.doc] [Дата: 22.05.2020]

Обявление за процедура [.pdf] [Дата: 22.05.2020]

Решение за откриване процедура [.pdf] [Дата: 22.05.2020]

pause ShutDown