Прием Toggle Начало » Прием

Приема на деца се осъществява на база "Правила за прием на деца в детска ясли и детски градини" на територията на Община Русе.


Уважаеми родители,

Записването на деца, приети на първо класиране в Детска градина "Здравец" ще започне на 07.06.2021г. в 8.30 часа.
Необходимите документи, които родителите трябва да представят при записване на децата са такива, с които да докажат обстоятелствата, декларирани в заявлението за кандидатстване.
- акт за раждане на детето...
- при двама работещи родители - служебни бележки от работодателя с мокър печат и изходящ номер, че лицето е назначено на трудов договор 
- за студенти редовна форма на обучение - уверения от съответното висше учебно заведение
- лична карта, удостоверяваща адресната регистрация на заявителя или удостоверение за настоящ адрес.
- ТЕЛК на детето или родителя, ако е отбелязано такова обстоятелство в заявлението.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
1. Микробиологично изследване за патогенни чревни бактерии- Фекална проба. Важи в срок до 15 дни преди постъпване в ДГ.
2. Изследване за чревни паразити - Перианална проба. Важи в срок до 15 дни преди постъпване в ДГ.
3. Изследване кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в ДГ.
4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето. Приложение 5 и 6 с нанесени всички имунизации по дати!
5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт на детето със заразно болен и липса на паразити.
Медицинската бележка от личния лекар трябва да е издадена не по рано от три дни, преди постъпване в детската градина.


График на дейностите по приемане на деца в детски градини

pause ShutDown