За нас Toggle Начало » За нас

ДГ ”Здравец” обединява две бивши детски градини  - ”Мара Малеева” и “Зоя”. През 1992 година те са слети в една, която приема името “Здравец”.  Детска градина “Здравец”  е разположена в голям парк /15дка/, силно озеленен с много дървета и цветни лехи.

Днес, детската градина разполага с три монолитни сгради, строени специално за целта. Две от сградите имат топла връзка по-между си.

В ДГ ”Здравец” са приети 360 деца, от 3 до 7 години, които са разпределени в 12 групи по възрастов признак. Три от групите осъществяват предучилищна подготовка. Средно присъстват 300 деца. За тях се грижат 26 педагози: от тях 14 с висше образование. Носители на ІІ професионална квалификационна степен са 12 учители. В своята дейност учителите са подпомагани от 12 помощник възпитатели, чиято главна задача е подпомагане дейността на учителите и обслужване на децата.

В детската градина има кухня, в която 3пъти на ден се приготвя храната за присъстващите деца. За правилното и рационално хранене се грижи екип от трима готвачи и медицинска сестра.

В детската градина работят 49 души. От тях: 26-педагогически персонал, 20-помощен персонал и 3-административен.

Старанието на екипа ни е насичено към:

- детската градина да бъде едно привлекателно и желано място за всяко дете

- непрекъснато повишаване качеството на възпитание и обучение

- подготовка на децата за училище и живота

Нашата детска градина работи по програма одобрена от МОН на Елина Русенова и екип.

Детска градина "Здравец" разполага с психолог, който подпомага по - лесната адаптация на децата, участва в разрешаването на възникнали трудни ситуации, а чрез тренинги и допълнителни дейности , прави престоя на децата още по - нужен и значим.  Той е на разположение на всички родители, които имат нужда да споделят притеснения, впечатления, свързани с техните деца, да получат насоки, а защо не и просто да обсъдят възникнали у тях въпроси. Приемно време - всеки делничен ден от 08.00 до 16.30 часа.

ShutDown