Toggle Начало »

ПОКАНА

Дата: 18.11.2022

До родителите на децата от ДГ „Здравец“ – представители на групите за избор на нов Обществен съвет

 

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

         Уведомявам Ви, че на основание чл..11 и чл.12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата ще се проведе  събрание на родителите – представители на групите за избор на нов Обществен съвет.

          Събранието ще се проведе на 01.12.2022 г. от 17.30 ч.  в салона „В“ крило на ДГ „Здравец“.

Дневен ред:

  1. Запознаване със заповед на директора относно броя на членовете на Обществения съвет.
  2. Запознаване със заповед на директора за определяне на лице, което да води протокола на събранието на родителите.
  3. Запознаване с процедурата за избор на Обществен съвет и неговите правомощия.
  4. Избор на членове и резервни членове на Обществения съвет.

 

 

Диана Калбанова

Директор на ДГ „Здравец“


График за приемане и изпращане на деца по групи 2022

Дата: 14.09.2022

график


СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 01.08.2022

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че новата електронна поща на ДГ „Здравец“, гр. Русе е: info@zdravetz.net

 

 

                                                                                                          От ръководството


1 до 3 общо 149   Предишна     Следваща
pause ShutDown